موضوع:آموزش مجازی

منظور از سواد رسانه ای چیست و ما با داشتن این علم چه کار هایی میتوانیم انجام دهیم
معاونت رسانه بسیج دانشجویی مدرسه عالی شهید مطهری

برگزاری کلاس آموزش فتوشاپ مقدماتی توسط برادر ضرابیان

به همت بسیج مدرسه عالی شهید مطهری