بدانید که این دنیا محل گذر و امتحانی بیش نیست
مختصر درآمدش را به فقرا می داد
شهید که دراعتراض به بدحجابی ترک تحصیل کرد
اگر به‌ نداي‌ حسين‌ زمان‌ لبيك‌ نگوييد…
به حضرت فاطمه سلام ‌الله ‌عليها متوسل شو
در دعا كمتر تقاضاي مادي داشت