تعداد بازدید : 1542
https://jtmm.ir/mustafa/925

لیست شهدای مدرسه عالی شهید مطهری

شهید سید یحیی قاسم پورگنجی

تصویر شناسنامه شهید

تاریخ ولادت 1342/05/19

روستای گنج کلای بابل

تاریخ شهادت 1362/07/27

محل عروج منطقه عملیاتی والفجر 4 – کردستان

 

 

 

شهید محسن گردن صراحی

تاریخ ولادت 1341 اصفهان

تاریخ شهادت1365/10/13

محل عروج باختران – حین خنثی سازی مین

 

 

شهید مسعود یزدانمهر

 

تاریخ ولادت 1344 بوشهر

تاریخ شهادت 1365/6/11

محل عروج عملیات کربلایی 2

 

 

 

شهید سید صادق گنجی

تاریخ ولادت 1342/2/6 فسا استان فارس

تاریخ شهادت 1369/9/28

محل عروج لاهور پاکستان

 

 

 

 

شهید روح الله خادمی

شهید روح الله خادمی

تاریخ ولادت 1347/1/1

نائین – روستای فرخی

تاریخ شهادت : 1367/3/23

محل عروج منطقه عمومی شلمچه

 

 

 

 

شهید سید محمد موسوی جزایری

تاریخ ولادت 1342

تاریخ شهادت 1368/11/17

عملیات بدر

 

 

 

شهید سید اسماعیل قریشی

تاریخ ولادت 1340 – اراک

تاریخ عروج

محل عروج عملیات باز پس گیری فکه

 

 

 

شهید محمد علی دباغی سورکی

تاریخ ولادت 1342 ساری

تاریخ عروج 1365/12/12

محل عروج منطقه عملیاتی کربلایی 5 شلمچه

 

 

 

 

شهید محمد رضا غزنوی

تاریخ ولادت 1342/7/17 رشت

تاریخ عروج 1365/12/20

محل عروج هورالعظیم – عملیات بدر

 

 

 

شهید سید کمال خالقی

تاریخ ولادت 1340/10/23

تهران

تاریخ عروج 1362/12/04

محل عروج عملیات خیبر – جزیره مجنون

مزار : قطعه 24 / ردیف110/ شماره 36

 

 

 

شهید علیرضا کوهی

تاریخ ولادت 1344 شهرکرد

تاریخ شهادت 1361/5/7

محل عروج : شلمچه – عملیات رمضان

 

 

 

شهید عبدالرحیم بزرگی مقدم

تاریخ ولادت 1342/02/1آبدانان

تاریخ شهادت : 1362/1/23

محل عروج شرهانی

 

 

شهید ایوب پورخوش سعادت

شهدای مدرسه عالی شهید مطهری

تاریخ تولد 1340 فومن

تاریخ شهادت 1365/12/7

محل عروج کربلایی 5 شلمچه

 

 

 

شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری

تاریخ تولد 1374/1/27

تهران

تاریخ شهادت 1394/8/21

محل شهادت : سوریه – حلب – العیف

مزار شهید تهران-امام زاده علی اکبر چیذر

 

 

 

شهید بهرام حجتی

 

 

 

 

شهید احمد فرگاه

 

 

 

شهید پاسدار محسن فرامرزی (ملازم آیت الله امامی کاشانی )

تاریخ تولد 1360/4/9

تهران

تاریخ شهادت : 1394/9/30

محل عروج سوریه – حلب

مزار گلزار شهدای یافت اباد تهران منطقه 18