عزیزانم بدانید که این دنیا محل گذر و امتحانی بیش نیست، پس دل به این دنیا نبندید و تقوا و صبر را در همه مراحل زندگی پیشه خود سازید.

مختصر درآمدی که داشت را به فقرا اختصاص می داد، حتی کفش نو که پدرش برای برای دامادی اش خریده بود را به فرد نیازمندی اهدا کرده بود.

ملت ما نبايد بي تفاوت در مقابل هرگونه جريان انحرافي باشد بلکه باید چنان پيكار كنند و فرياد تكبير «الله اكبر» سردهند كه دشمنِ انقلاب به لرزه بيفتد و توان حرف زدن و ناي راه رفتن و خوشحالي در صورت او ظاهر نشود.

سخني‌ با اغنيا دارم‌! اگر به‌ فكر مستمندان‌ نباشند، گناهان‌ فقيران‌ و مستمندان‌ بر گردن‌ آنها است‌؛ و مبادا عده‌اي‌ از آنها داشته‌ باشند كه‌ ندانند چطور استفاده‌ كنند و بعضي‌ هم‌ به نان‌ شب‌ محتاج باشند.

مهم ترين مطلبي كه مي ‌خواهم بگويم، اين است كه بدان شيطان هيچگاه انسان را آزاد نمي‌ گذارد و در كمين نشسته تا شخص را گول بزند.

خدايا، در شهادت چه لذتي است كه مخلصان تو به دنبال آنند. خدايا، تو جانم دادي و جانم خواهي گرفت، مرا در آن صراطي گذار كه هيچگاه در لحظه‌ي جان دادن غفلت نكنم.

شهید حميدرضا فرشته حكمت، عاشق موعظه بود و با تمام وجود مواعظ را با گوش جان می شنيد و خريدار آنها می شد؛ در عمل نيز با اعطاي جان خويش مُهر تأييد بر تمامي اين نصايح و مواعظ زد و جان خود را در قربانگاه عاشقي تقدیم یار نمود.

او در مجلس درس بزرگانی چون حضرات آیات‌ حسن‌زاده و‌ جوادی آملی شرکت کرد، دستگیری از محرومان و کمک به دیگران از شاخصه‌های برجسته زندگی‌اش بود.

خودم مشاهده کردم که نوافل شب ایشان ترک نمی ­شد. در زندگی بسیار باحیا و باوقار می ­زیست به قدری که در میان روحانیون رودسر و حومه نمونه و ممتاز بود. به اهل­ بیت عصمت و طهارت (علیهم ­السلام) محبت ویژه­ ای داشت و مقررات و نظم خوبی در زندگی­ اش وجود داشت.

شهید احمدی دست پدر را گرفته و به گوشه ای از حیاط برده و می گوید: پدرم! اعتنایی به نالۀ آن ها نکنید؛ این ها را در همین حال رها کرده و حسین وار به سوی جبهه حرکت کنید.