گزارش تصویرى شب قدر-بیست و سوم ماه رمضان تاریخ انتشار : 7 جولای 2016 - 16:37

گزارش تصویرى شب قدر -بیست و سوم ماه رمضان اجراشده در هیئت رهپویان ولایت

photo_2016-07-07_12-44-30 photo_2016-07-07_12-45-01 photo_2016-07-07_12-45-05 photo_2016-07-07_12-45-11 photo_2016-07-07_12-45-23 photo_2016-07-07_12-45-29 photo_2016-07-07_12-45-37 photo_2016-07-07_12-45-41